Laatste nieuws


Hier vindt u het laatste nieuws van onze school


De eierkoning en eierkoningin 2019   18-04-2019

news_item20190418164646.jpg
Top


Mooie vriendschappelijke actie!   04-11-2018

Actie voor de voedselbank!

Het thema van de Kinderboekenweek die wij hebben gehouden in oktober,
was vriendschap. Aan het thema hebben wij een actie voor de voedselbank gekoppeld.
Als gebaar van vriendschap zijn wij al een aantal weken bezig om schoenendozen te vullen
met allerlei producten. Schoenendozen zijn er al heel veel, tot 14 november a.s. blijven 
producten welkom die wij kunnen  in de dozen kunnen doen.
Help ons om na afloop van de actie een mooi aantal dozen te kunnen overhandigen aan
de medewerker van de voedselbank.

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!

Persbericht klik hier
Top


Overblijfouders weer bijgeschoold   21-09-2018

Afgelopen donderdagavond 20 september hebben de overblijfouders een bijscholing gehad in EHBO voor kinderen. Dit is elke keer weer zeer leerzaam, verfrissend en vernieuwend.  In de pauzes op onze school gaat het gelukkig heel vaak goed, soms gaat het maar net goed en een enkele keer gaat het echt mis. Dan is het wel fijn dat je als overblijfouder weet wat je moet doen. In deze bijscholing kwamen weer verschillende onderwerpen aan bod. Te denken aan hoe te handelen bij een schaafwond, verstuiking, verstikking, wespensteek, tekenbeet, maar ook hoe te handelen bij buiten bewust zijn en kinderen die flauwvallen. Het is niet allemaal theorie, maar ook een deel praktijk. Daardoor kun je oefenen op poppen hoe je moet reanimeren en hoe een AED werkt. Ondertussen hadden enkele ouders wat verwondingen opgelopen en werden deze door de andere ouders keurig verbonden. Al met al dus weer een geslaagde avond.

 
Top


Geslaagde kick-off   13-09-2018

Geslaagde kick-off fusieplan

De opkomst was heel goed en de sfeer was gezellig.
Wij kunnen met elkaar terugkijken op een geslaagde bijeenkomst.
Een samenvatting van de wetenswaardigheden vindt u morgen tussen
12.00 uur en 12.30 uur in uw 'emailbak'.
Voor vragen en/of opmerkingen mag u altijd contact opnemen met de directeur.
Hij is bereikbaar op 06-19460013.
Top


Nieuwe sportdocent aan de slag!   05-09-2018

Patrick Ridderbos verzorgt gymlessen.
Onze school investeert al enkele jaren extra op het gebied van sportlessen. Namens Sportservice Hardenberg gaat Patrick Ridderbos onze leerlingen woensdag bewegingslessen geven. Hij wordt daarbij geassisteerd door de groepsleerkrachten.  Wij zitten dit jaar weer in de vroege ronde en vetrekken al om 8.15 uur naar de sporthal in Gramsbergen. De lessen eindigen om 12.15 uur.
Op donderdagmiddag komt een bekend gezicht bij ons op school. Jeroen Bouter verzorgt al enkele jaren extra bewegingslessen in het kader van de bekende Workshops.
Wij wensen docenten en leerlingen een zeer sportief scchooljaar.
Top


We gaan weer vroeg gymmen!   04-09-2018

We gaan weer vroeg gymmen.

Dit schooljaar zijn wij weer vroeg aan de beurt voor de gymlessen.
De bus vertrekt om 8.15 uur.
Wij beginnen dus ook om 8.15 uur. Om 12.15 uur mag iedereen weer naar huis!
Top


Interessante bijeenkomst fusieplan   03-09-2018

Interessante bijeenkomst over fusieplan

Woensdag 12 september a.s.
zijn de ouders-verzorgers van obs Den Velde en CBS 't Kompas' uit Radewijk, van harte welkom bij een informatieve bijeenkomst over het vervolg van het fusietraject.
De bijeenkomst begint om 20.00 uur.
Voor de zomervakantie hebben de besturen en de medezeggenschapsraad besloten dat beide scholen per ingang van 1 augustus 2019 officieel samen verder gaan. Uitgebreide informatie kunt u vinden in de weekbrieven.
De uitnodiging wordt in de loop van deze week verstuurd.
Top


Arcade en Chrono gaan voor sterke plattelandsschool   09-07-2018

Donderdag 5 juli hebben mevrouw A. van Heyningen en de heer H. Brink, bestuursvoorzitters van respectievelijk Arcade en Chrono, hun handtekening gezet onder de definitieve fusieovereenkomst voor obs Den Velde en cbs 't Kompas in Radewijk. De officiële handeling betekent de start van het ineenvlechten van beide schoolorganisaties tot één sterke, toekomstbestendige onderwijsorganisatie in de regio Den Velde – Radewijk.

Het betekent ook de afsluiting van een lange voorbereidingsperiode waarin diverse betrokkenen meningen en kennis hebben kunnen delen. Het merendeel van de ouders-verzorgers hebben hun vertrouwen uitgesproken in de nieuw te starten basisschool. Dat geldt ook voor de onderwijsteams van beide basisscholen. De bouwtekeningen liggen klaar voor een aanpassing en uitbouw van het schoolgebouw in Den Velde. Voordeel is dat beide schoolgebouwen beschikbaar blijven, zodat leerlingen even tijdelijk in de andere school kunnen worden ondergebracht, waardoor de overlast voor de leerlingen tot een minimum beperkt blijft. Dankzij een extra financiële impuls van Arcade, zal de school zowel van de binnen- als de buitenkant, een moderne uitstraling krijgen. Complete vernieuwing van het meubilair en de ontwikkeling van bijvoorbeeld een leerplein, zullen bijdragen aan een inspirerende werkomgeving voor leerlingen en personeel. Op 1 augustus 2019 worden de eerste bouwresultaten zichtbaar. De nieuwe onderwijsvoorziening gaat onderdeel uitmaken van de onderwijsstichting Arcade.

Tekst en Foto De Toren
Top