Laatste nieuws


Hier vindt u het laatste nieuws van onze school


Petjes even inleveren!   16-06-2019

Petjes even weer inleveren!

Tijdens de Avondvierdaagse hebben wij gebruik gemaakt van petjes
van CBS 't Kompas. Vriendelijk verzoek om de petjes weer op school in te leveren.

Verzoek aan ouders/verzorgers groep 3, 4 en 5 om morgen het schoolshirt, gewassen
weer mee te geven aan de kinderen. Tijdens de schoolreis van morgen, dragen de kinderen een
schoolshirt.

Bij voorbaat hartelijk dank!

Team Den Velde
Top


Wensboom middag   07-06-2019

A.s. dinsdagmiddag gaan we de wensen van de wensboom in vervulling laten gaan. De kinderen kunnen kiezen uit paardrijden bij de Horstellerie, dans door Bodytrend, dieren knuffelen bij de Zwiese, voetballes door juf Iris en en circuit op traptrekkers. Voor een aantal kinderen zou het fijn zijn als ze sportkleding meenemen als je bij dans of voetbal bent ingedeeld. De volgende kinderen gaan dansen: Lotte, Jasmijn, Giulietta en Fay. Bij voetballen zijn ingedeeld: Stefan, Julan, Mees, Luca, Justin, Ruben, Marij, Kris, Koen Vedder en Sytse. Deze kinderen dus graag dinsdag sportkleding meenemen. Cati, Loïs , Djomi en Suze gaan paardijden en moeten zorgen voor een lange broek en laarzen. Voor de rest van de kinderen: jullie hoeven geen extra kleding mee te nemen. We hopen op een leuke en gezellige middag.
Top


Leerlingen 3 t/m 5 kunnen naar school   19-05-2019

De ouders-verzorgers van de leerlingen van groep 3 t/m 5 ontvingen vandaag brief met voorbehoud m.b.t. vervanging juf Nelleke op maandag. Wij hebben zojuist (16.45 uur) bericht ontvangen dat juf Rienske Sattler beschikbaar is voor
groep 3 t/m 5.  Wij wensen juf Nelleke voorspoedig herstel!
Maandag groep 3 t/m 5: Juf Rienske Sattler;
Dinsdag groep 3 t/m 5: Juf Wilna Ciebrant.
Top


Mini-marktplaats 27 en 28 mei   19-05-2019

Tweedehands materialen

Het team is tussen de drukke berdijven door al bezig met het sorteren van materialen en meubilair.
In verband met de ingrijpende verbouwing van ons huidige gebouw, gaan we een jaar verhuizen naar het gebouw van 't Kompas in Radewijk.
In enkele gevallen is er sprake van dubbel materiaal en soms hebben wij al een nieuwe(re) methode.
In het team hebben wij afgesproken dat wij een aantal materialen, zoals enkele series leesboekjes, graag aan ouders/verzorgers willen aanbieden.
Op maandag 27 mei en dinsdag 28 mei is er een speciale hoek in het speellokaal ingericht. U kunt dan kijken of er iets van uw gading bij. U mag het materiaal gratis meenemen.
(U begrijpt dat we graag zoveel mogelijk mensen willen laten profiteren!)
Top


Brief i.v.m. vervanging   19-05-2019

Om 13.00 uur brief verstuurd i.v.m. vervanging!

Zojuist heeft de directie digitaal een brief gestuurd i.v.m. de ziekmelding van juf Nelleke en de noodzakeijke vervanging.
Juf Nelleke is maandag en dinsdag niet aanwezig. In de brief staat verdere informatie.
Om 18.00 uur zal digitaal een melding worden gestuurd of vervangingskandidaten voor beide dagen beschikbaar zijn.

Wij vragen bij voorbaat begrip voor de situatie.

Jent Hadderingh (dir.)
Top


De eierkoning en eierkoningin 2019   18-04-2019

news_item20190418164646.jpg
Top


Mooie vriendschappelijke actie!   04-11-2018

Actie voor de voedselbank!

Het thema van de Kinderboekenweek die wij hebben gehouden in oktober,
was vriendschap. Aan het thema hebben wij een actie voor de voedselbank gekoppeld.
Als gebaar van vriendschap zijn wij al een aantal weken bezig om schoenendozen te vullen
met allerlei producten. Schoenendozen zijn er al heel veel, tot 14 november a.s. blijven 
producten welkom die wij kunnen  in de dozen kunnen doen.
Help ons om na afloop van de actie een mooi aantal dozen te kunnen overhandigen aan
de medewerker van de voedselbank.

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!

Persbericht klik hier
Top


Overblijfouders weer bijgeschoold   21-09-2018

Afgelopen donderdagavond 20 september hebben de overblijfouders een bijscholing gehad in EHBO voor kinderen. Dit is elke keer weer zeer leerzaam, verfrissend en vernieuwend.  In de pauzes op onze school gaat het gelukkig heel vaak goed, soms gaat het maar net goed en een enkele keer gaat het echt mis. Dan is het wel fijn dat je als overblijfouder weet wat je moet doen. In deze bijscholing kwamen weer verschillende onderwerpen aan bod. Te denken aan hoe te handelen bij een schaafwond, verstuiking, verstikking, wespensteek, tekenbeet, maar ook hoe te handelen bij buiten bewust zijn en kinderen die flauwvallen. Het is niet allemaal theorie, maar ook een deel praktijk. Daardoor kun je oefenen op poppen hoe je moet reanimeren en hoe een AED werkt. Ondertussen hadden enkele ouders wat verwondingen opgelopen en werden deze door de andere ouders keurig verbonden. Al met al dus weer een geslaagde avond.

 
Top


Geslaagde kick-off   13-09-2018

Geslaagde kick-off fusieplan

De opkomst was heel goed en de sfeer was gezellig.
Wij kunnen met elkaar terugkijken op een geslaagde bijeenkomst.
Een samenvatting van de wetenswaardigheden vindt u morgen tussen
12.00 uur en 12.30 uur in uw 'emailbak'.
Voor vragen en/of opmerkingen mag u altijd contact opnemen met de directeur.
Hij is bereikbaar op 06-19460013.
Top


Nieuwe sportdocent aan de slag!   05-09-2018

Patrick Ridderbos verzorgt gymlessen.
Onze school investeert al enkele jaren extra op het gebied van sportlessen. Namens Sportservice Hardenberg gaat Patrick Ridderbos onze leerlingen woensdag bewegingslessen geven. Hij wordt daarbij geassisteerd door de groepsleerkrachten.  Wij zitten dit jaar weer in de vroege ronde en vetrekken al om 8.15 uur naar de sporthal in Gramsbergen. De lessen eindigen om 12.15 uur.
Op donderdagmiddag komt een bekend gezicht bij ons op school. Jeroen Bouter verzorgt al enkele jaren extra bewegingslessen in het kader van de bekende Workshops.
Wij wensen docenten en leerlingen een zeer sportief scchooljaar.
Top


Arcade en Chrono gaan voor sterke plattelandsschool   09-07-2018

Donderdag 5 juli hebben mevrouw A. van Heyningen en de heer H. Brink, bestuursvoorzitters van respectievelijk Arcade en Chrono, hun handtekening gezet onder de definitieve fusieovereenkomst voor obs Den Velde en cbs 't Kompas in Radewijk. De officiële handeling betekent de start van het ineenvlechten van beide schoolorganisaties tot één sterke, toekomstbestendige onderwijsorganisatie in de regio Den Velde – Radewijk.

Het betekent ook de afsluiting van een lange voorbereidingsperiode waarin diverse betrokkenen meningen en kennis hebben kunnen delen. Het merendeel van de ouders-verzorgers hebben hun vertrouwen uitgesproken in de nieuw te starten basisschool. Dat geldt ook voor de onderwijsteams van beide basisscholen. De bouwtekeningen liggen klaar voor een aanpassing en uitbouw van het schoolgebouw in Den Velde. Voordeel is dat beide schoolgebouwen beschikbaar blijven, zodat leerlingen even tijdelijk in de andere school kunnen worden ondergebracht, waardoor de overlast voor de leerlingen tot een minimum beperkt blijft. Dankzij een extra financiële impuls van Arcade, zal de school zowel van de binnen- als de buitenkant, een moderne uitstraling krijgen. Complete vernieuwing van het meubilair en de ontwikkeling van bijvoorbeeld een leerplein, zullen bijdragen aan een inspirerende werkomgeving voor leerlingen en personeel. Op 1 augustus 2019 worden de eerste bouwresultaten zichtbaar. De nieuwe onderwijsvoorziening gaat onderdeel uitmaken van de onderwijsstichting Arcade.

Tekst en Foto De Toren
Top