De laatste dag van OBS Den Velde!   12-07-2019

Vrijdag, 12 juli 2019

Vandaag was de laatste schooldag van OBS Den Velde.
De juffen hebben samen met meester Jent alle verhuisdozen klaar gezet.
Alle spullen die niet meegaan, zijn in het speellokaal gezet.
Dinsdag a.s., vanaf 8 uur, gaan de verhuizers aan het werk om alle spullen naar het schoolgebouw in Radewijk te brengen.
Vandaag hadden de leerlingen nog een bloemenhulde voor mij in petto.
De ruim 48 bloemen heb ik op twee vazen gezet.
Op de foto kunnen jullie het resultaat zien.
Hartelijk dank voor de blijk van waardering.

Toen de leerlingen naar huis gingen, stond de ouderraad klaar met een leuke attentie.
Het was een potje drop, met een mooi kaartje en op de bovenkant voor de laatste keer het logo van OBS Den Velde.

De twee laatste schoolweken stonden bol van de afscheidsactiviteiten.
Een groot woord van dank is op zijn plaats voor de ouderraad en het team.
Samen hebben we ervoor gezorgd dat de laatste 'OBS Den Velde-dagen' leuk zijn verlopen.

Veel plezier gewenst voor het schooljaar 2019-2020 aan de Radewijkerweg!

Jent Hadderingh
Top


Schoolfoto   08-07-2019

Schoolfoto laatste schoolbevolking OBS Den Velde ligt klaar!

Wie voor 5 euro een foto had besteld, kan de foto ophalen.
Loop even naar binnen en vraag aan de juf.
Wie nog moet betalen, kan dezelfde juf 5 euro betalen.

Team OBS Den Velde
 
Top


We beginnen dinsdag om 8.30 uur!   08-07-2019

We beginnen om 8.30 uur.
Er zijn wat vragen over de aanvangstijd op dinsdag 9 juli.
We vertrekken om 9.15 uur, maar iedereen wordt om 8.30 uur verwacht.

Even excuses!

Team Den Velde
Top


Petjes even inleveren!   16-06-2019

Petjes even weer inleveren!

Tijdens de Avondvierdaagse hebben wij gebruik gemaakt van petjes
van CBS 't Kompas. Vriendelijk verzoek om de petjes weer op school in te leveren.

Verzoek aan ouders/verzorgers groep 3, 4 en 5 om morgen het schoolshirt, gewassen
weer mee te geven aan de kinderen. Tijdens de schoolreis van morgen, dragen de kinderen een
schoolshirt.

Bij voorbaat hartelijk dank!

Team Den Velde
Top


Wensboom middag   07-06-2019

A.s. dinsdagmiddag gaan we de wensen van de wensboom in vervulling laten gaan. De kinderen kunnen kiezen uit paardrijden bij de Horstellerie, dans door Bodytrend, dieren knuffelen bij de Zwiese, voetballes door juf Iris en en circuit op traptrekkers. Voor een aantal kinderen zou het fijn zijn als ze sportkleding meenemen als je bij dans of voetbal bent ingedeeld. De volgende kinderen gaan dansen: Lotte, Jasmijn, Giulietta en Fay. Bij voetballen zijn ingedeeld: Stefan, Julan, Mees, Luca, Justin, Ruben, Marij, Kris, Koen Vedder en Sytse. Deze kinderen dus graag dinsdag sportkleding meenemen. Cati, Loïs , Djomi en Suze gaan paardijden en moeten zorgen voor een lange broek en laarzen. Voor de rest van de kinderen: jullie hoeven geen extra kleding mee te nemen. We hopen op een leuke en gezellige middag.
Top


Leerlingen 3 t/m 5 kunnen naar school   19-05-2019

De ouders-verzorgers van de leerlingen van groep 3 t/m 5 ontvingen vandaag brief met voorbehoud m.b.t. vervanging juf Nelleke op maandag. Wij hebben zojuist (16.45 uur) bericht ontvangen dat juf Rienske Sattler beschikbaar is voor
groep 3 t/m 5.  Wij wensen juf Nelleke voorspoedig herstel!
Maandag groep 3 t/m 5: Juf Rienske Sattler;
Dinsdag groep 3 t/m 5: Juf Wilna Ciebrant.
Top


Mini-marktplaats 27 en 28 mei   19-05-2019

Tweedehands materialen

Het team is tussen de drukke berdijven door al bezig met het sorteren van materialen en meubilair.
In verband met de ingrijpende verbouwing van ons huidige gebouw, gaan we een jaar verhuizen naar het gebouw van 't Kompas in Radewijk.
In enkele gevallen is er sprake van dubbel materiaal en soms hebben wij al een nieuwe(re) methode.
In het team hebben wij afgesproken dat wij een aantal materialen, zoals enkele series leesboekjes, graag aan ouders/verzorgers willen aanbieden.
Op maandag 27 mei en dinsdag 28 mei is er een speciale hoek in het speellokaal ingericht. U kunt dan kijken of er iets van uw gading bij. U mag het materiaal gratis meenemen.
(U begrijpt dat we graag zoveel mogelijk mensen willen laten profiteren!)
Top


Brief i.v.m. vervanging   19-05-2019

Om 13.00 uur brief verstuurd i.v.m. vervanging!

Zojuist heeft de directie digitaal een brief gestuurd i.v.m. de ziekmelding van juf Nelleke en de noodzakeijke vervanging.
Juf Nelleke is maandag en dinsdag niet aanwezig. In de brief staat verdere informatie.
Om 18.00 uur zal digitaal een melding worden gestuurd of vervangingskandidaten voor beide dagen beschikbaar zijn.

Wij vragen bij voorbaat begrip voor de situatie.

Jent Hadderingh (dir.)
Top


Schoolmarkt 2019    25-04-2019

Zaterdag 11 mei is de jaarlijkse, sfeervolle schoolmarkt op het schoolplein van 10.00 tot 13.00 uur.


Wil je o.a.  graag spullen inleveren, mee helpen bakken, Duitse boterkoek bestellen en of op de markt staan?
Voor het formulier aanmelden en bestellen klik hier


Hierbij het formulier met een klein deel van ons plantenassortiment dat we op zaterdag 11 mei 2019, aanbieden op de schoolmarkt. Met behulp van deze lijst kunt u een bestelling vooraf plaatsen. Kom ook zeker kijken op de markt, waar wij u nog meer verschillende perkplanten, kleurrijke hangers en prachtige vaste- en 1-jarige planten aanbieden. VOORVERKOOP ----- ACTIE ----- ACTIE ------ ACTIE ----- ACTIE ----- ACTIE ----- VOORVERKOOP Bij aankoop van € 25,00 aan planten ontvangt u een zak potgrond gratis !!!!

Voor het formulier voorverkoop van perkplanten klik hier
Top


Steun de actie en teken de petitie   12-03-2019

Juf Wilna heeft voor onze school een petitie aangemaakt voor de actieweek van 11 tot en met 15 maart. We voeren actie voor een betere onderwijskwaliteit, een lagere werkdruk en een eerlijk salaris. Ook moet er een plan komen om het lerarentekort op te lossen en te voorkomen dat onze leerlingen straks geen leerkracht meer hebben voor de klas. Steun de actie en teken de petitie op www.investeer-in-onderwijs.nl/petitie/46838
Top


Weekkaart/nieuwsbrief   07-03-2019

Ter informatie: de weekkaart/nieuwsbrief voor volgende week zal vrijdagavond worden verstuurd.
Top


Week 4 maart - vrijdag 8 maart   01-03-2019

Vervangend weekoverzicht

De voeding van de server is onherstelbaar beschadigd.
Internet ligt eruit. Hopelijk wordt het probleem op korte termijn opgelost.
We hebben weinig mededelingen en daarom doen we geen weekkaart.

Als het goed is, is er via het netwerk van een andere school een bericht
gestuurd over de driedaagse voor het team op woensdag 27 t/m 29 maart.

Mocht u onverhoopt de brief niet hebben ontvangen, stuur dan even een e-mail 
naar j.hadderingh5@ziggo.nl.

Weekoverzicht:
Zaterdag 2 maart: oud papier.
Maandag 4 maart: rapportgesprekken.
Woensdag 6 maart t/m vrijdag 8 maart studiebijeenkomst directies Arcade.
(Erwin B en Jent H zijn dus niet aanwezig.)

Wij wensen iedereen een geweldig weekend!

Team OBS Den Velde,
Jent Hadderingh
Top


Storing telefoon   28-02-2019

Wegens een storing is ons vaste telefoonnummer tijdelijk niet bereikbaar. Contact graag per mail of via het nummer van Jent Haddering 06-19460013.
Top


Storing mailverkeer opgeheven!   09-02-2019

Mailverkeer werkt weer!

Zojuist bericht ontvangen van de systeembeheerder dat het mailverkeer weer functioneert.
Belangrijke berichten van donderdag en vrijdag zijn voor de zekerheid opnieuw verstuurd.
U dient nu te beschikken over een weekkaart voor volgende week, een extra brief van Kinderwereld, een folder over het aanbieden van extra activiteiten als verlengde schooldag (Arcade Plus) en de vijfde brief over de fusie.

Onze dank gaat uit naar de systeembeheerder Jos Dam en nogmaals excuses van onze kant voor het ongemak.

Team OBS Den Velde
Jent Hadderingh
Top


Storing emailverkeer   08-02-2019

Geachte ouders-verzorgers, We hebben momenteel te kampen met een ernstige storing in het e-mailverkeer. Iedereen zit te wachten op de nieuwe brief over de fusie. Vandaar dat we even een melding doen via de website. -Alle personeelsleden die belangstelling hebben voor de samenlevingsschool kunnen mee. -De naam voor de nieuwe school is 'De Ravelijn'. Wij hopen dat de e-mailstoring zo snel mogelijk voorbij is. De hele nieuwsbrief is op de site onder het tabblad 'nieuws' te vinden en op de app onder nieuwsbrief.
Top


Storing emailverkeer   08-02-2019

Geachte ouders-verzorgers,

We hebben momenteel te kampen met een ernstige storing in het e-mailverkeer.
Iedereen zit te wachten op de nieuwe brief over de fusie.
Vandaar dat we even een melding doen via de website.
-Alle personeelsleden die belangstelling hebben voor de samenlevingsschool kunnen mee.
-De naam voor de nieuwe school is 'De Ravelijn'.
Wij hopen dat de e-mailstoring zo snel mogelijk voorbij is.

De hele nieuwsbrief is onder het tabblad 'nieuws' te vinden.
Top


Update e-mailstoring   08-02-2019

Vrijdag 19.00 uur: Update e-mailstoring.

Helaas hebben we de zaak nog niet kunnen herstellen.
Waarschijnlijk een onwillige voeding van de server.
Wij kunnen geen berichten versturen en ontvangen.
De nieuwsbrief van donderdag hebt u waarschijnlijk niet ontvangen.
U kunt de weekbrief-weekkaart voor volgende week en de fusiebrief vinden bij 'nieuws'.

Excuses voor het ongemak!

Team OBS Den Velde
Top


Kledinginzameling 8 november   04-11-2018

Kledinginzameling 8 november

Op donderdag 8 november a.s. kunt u weer zakken kleding inleveren op school.
Het materiaal wordt dan opgehaald door Re-Share en de kleine vergoeding komt ten
goede van de kas van de ouderraad.
Houd u er wel rekening mee dat de zakken donderdag uiterlijk om 9.00 uur klaar moeten staan.

Bij voorbaat dank!
Top


Strategisch plan 2019-2023   04-10-2018

Wat willen wij doen in de periode 2019-2023?

Op uitnodiging van het bestuur van Arcade zijn medewerkers, teams en medezeggenschapsraden bezig om te bespreken wat wij in de periode 2019-2023 samen willen ontwikkelen op onerwijsgebied binnen onze stichting.
Je moet dat opschrijven in een zogenaamd Strategisch Beleidsplan 2019-2023.
Op 2 oktober jl., zijn de medezeggenschapsraden van OBS Cantecleer, OBS Prinses Irene en OBS Den Velde, bij elkaar geweest om samen belangrijke punten te bespreken.
Voor Den Velde geldt natuurlijk dat wij met elkaar veel aandacht gaan besteden aan het fusieplan.
Top


Nieuwe sportdocent aan de slag!   05-09-2018

Patrick Ridderbos verzorgt gymlessen.
Onze school investeert al enkele jaren extra op het gebied van sportlessen. Namens Sportservice Hardenberg gaat Patrick Ridderbos onze leerlingen woensdag bewegingslessen geven. Hij wordt daarbij geassisteerd door de groepsleerkrachten.  Wij zitten dit jaar weer in de vroege ronde en vetrekken al om 8.15 uur naar de sporthal in Gramsbergen. De lessen eindigen om 12.15 uur.
Op donderdagmiddag komt een bekend gezicht bij ons op school. Jeroen Bouter verzorgt al enkele jaren extra bewegingslessen in het kader van de bekende Workshops.
Wij wensen docenten en leerlingen een zeer sportief scchooljaar.
Top


We gaan weer vroeg gymmen!   04-09-2018

We gaan weer vroeg gymmen.

Dit schooljaar zijn wij weer vroeg aan de beurt voor de gymlessen.
De bus vertrekt om 8.15 uur.
Wij beginnen dus ook om 8.15 uur. Om 12.15 uur mag iedereen weer naar huis!
Top


Interessante bijeenkomst fusieplan   03-09-2018

Interessante bijeenkomst over fusieplan

Woensdag 12 september a.s.
zijn de ouders-verzorgers van obs Den Velde en CBS 't Kompas' uit Radewijk, van harte welkom bij een informatieve bijeenkomst over het vervolg van het fusietraject.
De bijeenkomst begint om 20.00 uur.
Voor de zomervakantie hebben de besturen en de medezeggenschapsraad besloten dat beide scholen per ingang van 1 augustus 2019 officieel samen verder gaan. Uitgebreide informatie kunt u vinden in de weekbrieven.
De uitnodiging wordt in de loop van deze week verstuurd.
Top


we gaan weer van start!   31-08-2018

We gaan weer van start!

Maandag 3 september a.s., komt er een eind aan zes weken lekker ontspannen op de camping, of waar dan ook. Het wordt weer tijd voor taal, rekenen en lezen.
Wij hopen dat iedereen kan terugzien op een mooie vakantie!
Iedereen is maandag weer van harte welkom voor de start van het schooljaar 2018-2019.

Team OBS Den Velde
 
Top


Zwemwedstrijden   28-07-2018

Woensdag 18 juli was de jaarlijkse zwemkampioenschap in het Hattemattebad.
Op de foto de kampioenen 2018 van OBS Den Velde.

 
Top


Arcade en Chrono gaan voor sterke plattelandsschool   09-07-2018

Donderdag 5 juli hebben mevrouw A. van Heyningen en de heer H. Brink, bestuursvoorzitters van respectievelijk Arcade en Chrono, hun handtekening gezet onder de definitieve fusieovereenkomst voor obs Den Velde en cbs 't Kompas in Radewijk. De officiële handeling betekent de start van het ineenvlechten van beide schoolorganisaties tot één sterke, toekomstbestendige onderwijsorganisatie in de regio Den Velde – Radewijk.

Het betekent ook de afsluiting van een lange voorbereidingsperiode waarin diverse betrokkenen meningen en kennis hebben kunnen delen. Het merendeel van de ouders-verzorgers hebben hun vertrouwen uitgesproken in de nieuw te starten basisschool. Dat geldt ook voor de onderwijsteams van beide basisscholen. De bouwtekeningen liggen klaar voor een aanpassing en uitbouw van het schoolgebouw in Den Velde. Voordeel is dat beide schoolgebouwen beschikbaar blijven, zodat leerlingen even tijdelijk in de andere school kunnen worden ondergebracht, waardoor de overlast voor de leerlingen tot een minimum beperkt blijft. Dankzij een extra financiële impuls van Arcade, zal de school zowel van de binnen- als de buitenkant, een moderne uitstraling krijgen. Complete vernieuwing van het meubilair en de ontwikkeling van bijvoorbeeld een leerplein, zullen bijdragen aan een inspirerende werkomgeving voor leerlingen en personeel. Op 1 augustus 2019 worden de eerste bouwresultaten zichtbaar. De nieuwe onderwijsvoorziening gaat onderdeel uitmaken van de onderwijsstichting Arcade.

Tekst en Foto De Toren
Top


Avondvierdaagse 2018   20-06-2018

Wat was het weer leuk om samen met onze groep gezellige kinderen drie avonden en een zaterdagmiddag door de omgeving van Hardenberg te wandelen.

Het was weer een hele happening zaterdagmiddag, de laatste dag van de vierdaagse.
Iedereen mooi op tijd om nog aangekleed te worden. Een route langs de natuur aan de rand van Hardenberg, bij een lekkere temperatuur, maar als je wandelt krijg je het wel warm (of lag dat nu aan de outfit).
Ook de kleuters deden mee met een tochtje van de Doekesschool naar de Boshoek toe.
Vanaf sportpark De Boshoek samen met de ruim 3000 deelnemers richting markt.

En deelname is al leuk, maar het maakt het natuurlijk extra leuk als je dan ook nog een prijs wint.
Onze kleuters hadden toch maar mooi de tweede (originaliteits)prijs en de 10 km groep de derde prijs voor het thema Ruimtevaart, super!!

 
Dank aan alle kinderen en ouders die dit mogelijk maakten, door mee te lopen, de verzorging te doen of ons aan te moedigen.

Foto's staan in het fotoalbum


 
Top