Informatie thuisonderwijs De Ravelijn - 31 maart 2020
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Ik heb de persconferentie van vanavond even afgewacht om u deze mail te sturen. 
Helaas moeten wij de kinderen (en de kinderen ons) tot de meivakantie nog missen op school. Dit zag er al naar uit, maar nu is het definitief naar buiten gebracht. Hopelijk blijft het hierbij...
In documenten vindt u de informatiebrief vanuit Onderwijsstichting Arcade, gericht aan alle ouders/verzorgers.
 
Inmiddels gaan de ontwikkelingen op het gebied van het lesgeven op afstand in sneltreinvaart. Het kost mijn team ontzettend veel energie om alles in goede banen te leiden, maar het is ongekend wat zij weten neer te zetten, hier ben ik heel trots op! Ook voor u heb ik heel veel bewondering, ik begrijp heel goed dat het voor u ook moeilijk is om alle ballen in de lucht te houden momenteel. Juist daarom moeten we samen de schouders eronder houden, zodat elk kind kan blijven groeien. Samen is immers niet voor niets het meest gehoorde woord in deze tijd... 
 
Wisseldag 
Morgenmiddag, woensdag 1 april (is geen geintje), tussen 12.00 uur en 14.00 uur is het weer wisseldag. Hier worden opnieuw alle leerlingen verwacht voor de wisseling van de lespakketten. Zoals u inmiddels weet, moet u rekening houden met de richtlijnen van de RIVM. Bij klachten zal iemand anders, een persoon zonder klachten, het lespakket voor uw kind moeten komen wisselen.
 
De schooldag in huis 
Inmiddels zijn alle leerkrachten van groep 3 t/m 8via Classroom en Meet actief. Dit is de omgeving waar het lesgeven en de instructies plaatsvinden. Het is daarom van belang dat uw kind elke dag wanneer het aan het werk gaat inlogt in Classroom en evt. Meet (als hier klassenafspraken over zijn gemaakt). Hier vinden de digitale ontmoetingen tussen leerlingen (onderling) en leerkrachten plaats en kunnen vragen beantwoord worden. Het zal ontzettend fijn zijn; voor het kind, voor u en voor de leerkracht dat dit een routine gaat worden; elke schooldag: 

- Week-/dagtaak erbij pakken
- Plusminus 8.50 uur Chromebook inschakelen;
- Inloggen in Classroom (en evt. Meet);
- Klasgenoten en juf 'goedemorgen' wensen;
- Bijwonen van instructies;
- Evt. verlengde instructie;
- Zelfstandig aan het werk.
 
Groep 1-2 
Voor groep 1-2 zijn inmiddels owsa-mailadressen aangevraagd, deze worden in deze dagen aangemaakt door de bovenschoolse ICT-er van Arcade. Met dit mailadres kunnen de kinderen van groep 1-2 ook inloggen in Classroom en o.a. Meet en kunnen zij beeldbellen met de juf en met elkaar. Want ik kan me goed voorstellen dat deze leerlingen elkaar en de juf ook missen, de juffen de leerlingen in ieder geval wel!
De leerlingen van groep 1-2 hebben geen Chromebook van school, maar kunnen op een tablet, smartphone, laptop of pc met webcam (of wat er ook maar in huis is) inloggen. Binnenkort zullen de ouders/verzorgers van deze groepen hier meer informatie over ontvangen. 
 
Voor nu hoop ik u genoeg te hebben geïnformeerd. Voor vragen weet u mij te vinden...
Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: pas op jezelf, let op elkaar en blijf gezond!
 
Met vriendelijke groet, 
Erwin Breukelman