De Ouderraad


De ouderraad van OBS Den Velde is er voor de belangen van ouders, school en kinderen. De ouderraad telt 7 leden. De leden nemen zitting voor een periode van twee jaar. Jaarlijks treedt 1/3 af, maar kan zich herkiesbaar stellen. De leden kunnen maximaal zes jaar zitting hebben in de ouderraad.

De ouderraad helpt het team met het organiseren van het paasfeest, sinterklaasfeest, kerstfeest, schoolreisjes en schoolkamp voor de kinderen. Ouders kunnen zich opgeven voor de ouderwerkgroepen. Deze werkgroepen komen met ideeën en hulp om de bovengenoemde feesten te organiseren.

Elk jaar wordt in maart de Feestelijke Ouderavond georganiseerd. Het team studeert met de leerlingen een avondvullend programma in. De ouderraad zorgt voor hand- en spandiensten. Heeft u suggesties voor de ouderraad, dan kunt u die melden bij school (directie@obsdenvelde.nl). Of rechtstreeks bij één van de ouderraadsleden.
De vergaderingen van de OR vinden plaats in het de school en zijn openbaar.

 
Samenstelling ouderraad
voorzitter Harold Slagter
secretaris Monique Hakkers
penningmeester Jacco Visscher
lid Marco Katoele
  Evelien Ranter
  Johanna van der Haar
  Bennie Rijstenberg


Voor ons informatieblad klik hier.
Het informatieblad Ouderraad is tevens als papierenversie op school verkrijgbaar.
 

| [Printen] | hosting door Schoolsunited