maart 2012
Het weer wordt beter, dus we besluiten om de rubber tegels te bestellen voor onder de klimboog en schommels. Een datum in april wordt geprikt voor de grote klusactie. Het schuurtje wordt schoongespoten, behandeld en goed in de grondverf gezet. Vanwege de regen is de kunstenaarman helaas nog niet in de gelegenheid geweest om de koekjes en snoepjes aan te brengen.


April 2012
21 april is de grote klusdag. Dankzij een grote opkomst van ouders en kinderen is er erg veel gebeurd. Rubber tegels zijn geplaatst, bebossing is verwijderd (om plaats te maken voor het tractor speeltoestel) en met kleine keien in cement is er een rand gemaakt om het heksenhuisje. Een vruchtbare en gezellige dag met jong en oud. ’s Morgens kwam er een cameraploeg van rtv Hardenberg om van de activiteiten een filmpje te maken. Deze werd een week lang uitgezonden op de lokale zender en te zien via de site rtv hardenberg en/of Youtube.

We krijgen ontzettend veel leuke reacties. Ook op maandagmorgen bij aanvang van school komen de kinderen enthousiast op de aangepaste spullen af.

Tevens goed nieuws van Stichting Boschuysen: we krijgen een geweldig bedrag voor onze renovatie / aanschaffen van speeltoestellen. Fantastisch, we komen langzamerhand dichter bij ons doel.
Jaarverslagen en financiële overzichten worden opgemaakt en naar de sponsoren verstuurd (voorwaarden van sponsoring).Mei 2012
Firma Lennips biedt als sponsoring verf aan in vele kleuren, deze wordt gehaald en kunstenaarsman Jan kan dankzij het mooie weer beginnen met het pimpen van het huisje. Een “knibbel-knabbel-knuisje-huisje. Een opfleuring van het plein. En wat een positieve reacties van leerlingen, ouders en school.

Persbericht in De Stentor,  op de site van RTV Hardenberg en De Toren.
 
In het 6-wekelijks overleg wordt besloten om de tractor te bestellen, met een planning dat deze in de zomervakantie geplaatst zou kunnen worden.
 
Uitslag van Schoolplein14 – Johan Cruyff Foundation is bekend. De pilotfase start in september dit jaar bij 50 scholen die hebben deelgenomen aan het onderzoek. Deze scholen krijgen de mogelijkheid om hun schoolplein aan te passen naar een Schoolplein 14. Onderdeel van Schoolplein 14 is een lespakket waarmee de kinderen samen met de school kiezen welke aanpassingen ze op het schoolplein willen. Belangrijk is het dat de leerlingen zelf een keuze maken uit de mogelijke aanpassingen op het schoolplein om spelen en sporten te stimuleren. Het lespakket biedt verschillende vormen van sport en spel om het Schoolplein 14 zo optimaal mogelijk te gebruiken.
Johan Cruyff investeert hiervan 50% van kosten.
 
Het lespakket wordt “uitgespit”: onderdelen voor de leerlingen & team en onderdelen voor de commissie. De bovenbouw gaat samen met de juf aan de slag.

Juni 2012
Via de post ontvangen we een deelnameformulier voor aanmelding voor de
Nationale Onderwijsprijs. We melden OBS Den Velde aan met het
speelplaatsproject. Een presentatiemap met informatie rondom de school,
omgeving, sponsorwerving, PR, activiteiten wordt gemaakt en verstuurd.
 
De bovenbouw is gestart met het lespakket van Schoolplein14.
 
De jaarlijkse inspectie betreffende “speeltoestellen en veiligheid op scholen” is geweest. OBS Den Velde ontvangt een inspectierapport, met vermelding: het plein is volledig opgeknapt, hier en daar wordt nog wat werk uitgevoerd. 1 melding met een urgentie 2: de wip heeft een zijwaartse uitslag.
 
Een datum wordt gepland in de eerste week van de schoolvakantie voor het plaatsen van de tractor, reparatie wip en opruimen van diversen.
 
Juli 2012
Boer speeltoestellen neemt contact op over de tractor: er is een vertraging ontstaan door omstandigheden. De tractor kan pas in de één na laatste week van de zomervakantie worden gebracht. We kunnen hierdoor de tractor niet op de geplande datum plaatsen. De tractor zal er bij de start van het nieuwe schooljaar helaas niet staan. Een tegenvaller en we moeten helaas de georganiseerde werkgroep anders gaan indelen (heftruck e.d. nodig bij plaatsing/montage). De geplande datum blijft wel staan om de rest van de werkzaamheden uit te voeren.
 
In het overleg in juli wordt kennisgemaakt met de opvolger van directeur Olga Wouters. Directeur Jent Hadderingh neemt het voorzitterschap voor de speelplaatscommissie over.
 
In juli hebben we diverse malen contact met Boer Speeltoestellen betreffende vertraging en onze teleurstelling. Maar begin augustus krijgen we een verrassend telefoontje: Boer Speeltoestellen gaat de tractor plaatsen eind augustus!
Het toestel zal toch staan bij de start van het nieuwe schooljaar! Een spontane sponsoring van Boer Speeltoestellen! Hiermee zijn we echt super blij!
 
 
Augustus 2012
Alle resultaten van de leerlingen zijn binnen omtrent hun lespakket van Schoolplein 14. Een verslag wordt gemaakt verstuurd. In de inventarislijst van de leerlingen komt naar voren dat de voorkeur uitgaat naar een atletiekbaan op het plein en een freeplayer pakket. Druk mailverkeer is er in de zomervakantie, voor aanvullende informatie, tekeningen plein worden opgevraagd en gemaakt.  Firma Nijha neemt de uitvoering van de atletiekbaan voor hun rekening. Tekeningen van de atletiekbaan (ovale vorm of rechte vorm en plaatsing) worden verstuurd en doorgestuurd naar alle commissieleden en school. Besloten wordt om voor een rechte atletiekbaan te kiezen.
Eind augustus is één van de commissieleden aanwezig om Boer Speeltoestellen te ontvangen op het plein. Het toestel wordt geplaatst. Wel moet er nog z.s.m. een datum worden gepland om de rubber tegels rondom de tractor te leggen.

September 2012
Maar wat een reacties van de leerlingen bij aanvang van de eerste schooldag! Een tractor met giertank en glijbaan, een prachtige start! Er wordt volop op gespeeld door groot en klein.
 
Als dank sturen we Boer Speeltoestellen een taart voor de spontane plaatsingsactie.Oktober 2012
Schoolplein 14
Maandagmorgen 8 oktober werd door de firma Griekspoor een atletiekbaan van 14 bij 3 meter op het schoolplein van OBS Den Velde aangelegd, met de steun van de Johan Cruyff Foundation Schoolplein 14. De oranje baan met gele vlakken is de tweede atletiekbaan binnen de gemeente Hardenberg.
Met het project Schoolplein14 wil de Johan Cruyff Foundation kinderen ook tijdens en na schooltijd uitdagen om meer te sporten en te spelen. Want sport en spel is net zo belangrijk voor de ontwikkeling van een kind als leren lezen en schrijven. Met een paar kleine aanpassingen worden de leerlingen nu meer uitgedaagd om te sporten en te spelen. De leerlingen en de school hebben zelf, door middel van een lespakket, gekozen voor de aanpassingen op hun schoolplein. Door dit lespakket konden de leerlingen zelf kiezen uit de mogelijke aanpassingen op het schoolplein om spelen en sporten te stimuleren. Hiermee werd betrokkenheid bij het nieuwe plein gecreëerd. Een atletiekbaan en een freeplayer pakket waren de wensen van de leerlingen en dankzij de Johan Cruyff Foundation is het mogelijk gemaakt om deze te realiseren. De enthousiaste leerlingen staan te popelen voor een wedstrijd op hun atletiekbaan.


bron: www.hardenberg.nu persberichten: Dedemvaartse Courant - De Stentor - De Toren
 
Tijdens een overleg in oktober wordt besloten door de commissie om bedrijven te benaderen voor een nieuw speeltoestel voor de midden- en bovenbouw. Tevens wordt besloten de wip te vervangen. De oude wip is aan vervanging toe. Bedrijven/firma’s worden benaderd en afspraken worden gemaakt.

November 2012
Schoolplein14 benaderd ons met de vraag of we het leuk zouden vinden om de Swinxs tijdelijk in gebruik te willen nemen. De Swinxs is een buitenspeelcomputer die de kinderen allerlei spelletjes laat doen. Schoolplein14 wil bekijken of de Swinxs een aanvulling is voor het schoolplein en wil graag onze bevindingen delen.

De afspraken met firma’s zijn geweest en wachten op offertes.
 
De Swinxs wordt in ontvangst genomen en
geïntroduceerd bij de leerlingen, die
enthousiast aan de slag gaan!


December 2012
In het overleg Speelplaatscommissie worden de ontvangen offertes doorgenomen en de aangeboden toestellen. Met het team/leerlingen zal worden doorgenomen naar welk soort toestel de voorkeur uitgaat en welk soort wip.

| [Printen] | hosting door Schoolsunited