Medezeggenschapsraad


De Medezeggenschapsraad bestaat uit zes leden, twee uit geleding ouders en twee uit de geleding personeel. Samen bespreken zij beleidsmatige aangelegenheden (bv. personeelsformatie, schoolwerkplan en formatieplan). De medezeggenschapsraad heeft deels instemmingsrecht en deels adviesrecht. De leden van de MR worden voor drie jaar gekozen. Het reglement van de MR ligt voor u op school ter inzage. De vergaderingen van de GMR vinden plaats in het kantoor van Arcade en zijn openbaar.

Samenstelling MR
Ben Hilbink
Harmke Timmer
Wilna Ciebrant
Renee Beukers

 

Notulen 24-11-2016 - klik hier
Notulen 19-01-2017 - klik hier
Notulen 19-10-2017 - klik hier

| [Printen] | hosting door Schoolsunited