De speelplaatscommissieDe directie en de speelplaatscommissie van OBS Den Velde hebben het initiatief opgepakt om geld in te zamelen voor het renoveren van het schoolplein en het aanschaffen van nieuwe speeltoestellen. Speeltoestellen zijn aan vervanging toe, voor de veiligheid van de kinderen. Het schoolplein zal na renovatie toegankelijk worden gesteld als openbare speelplaats, waar kinderen met en zonder beperkingen elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar spelen. Waarbij sporten kunnen worden uitgeoefend en voorstellingen kunnen worden gegeven op een buitentheater. 
 
Met veel enthousiasme hebben  ouders, leerkrachten, directie en leerlingen  van OBS Den Velde zich gebogen over de plannen t.a.v. de renovatie/herinrichting van de speelplaats. Hieruit is een projectplan gemaakt door Ari van Hardeveld. Het plan geeft een beeld van hoe wij een en ander gerealiseerd zouden willen zien.
 
Met de opbrengst van verschillende acties willen wij proberen  het schoolplein te renoveren en nieuwe speeltoestellen aan te schaffen. Maar de opbrengst is niet voldoende om de kostbare aanschaf te doen. Bovendien is binnen het budget van zowel het schoolbestuur als de ouderraad onvoldoende geld beschikbaar. Maar we willen waar maken wat we belooft hebben. Verschillende bedrijven, stichtingen en fondsen zijn en worden benaderd en veelal met succes. Giften, donaties, ideeën en mankracht worden aangeboden. Langzamerhand krijgt de speelplaats zijn vorm. 
 
Middels een verslaggeving via de website willen wij u op de hoogte houden rondom de activiteiten speelplaatscommissie. Het projectplan, de brieven met verzoeken om donatie/sponsoring, financiële overzichten, jaarverslag van de uitvoering en alle vormen van persberichten en foto’s liggen tevens ter inzage op school.


Speelplaatscommissie overleg 6 wekelijks.
Penningmeester en secretaris financiënoverleg 6 wekelijks. 

| [Printen] | hosting door Schoolsunited