Hoe werkt het?


Als gevolg van de wet op het Passend Onderwijs werken wij bij plaatsing van een kind op school met twee formulieren: het aanmeldingsformulier en het inschrijfformulier.

De aanmelding van een leerling wordt beschouwd als vooraanmelding. Dit betekent dat de school, n.a.v. het door ouders/verzorgers ingevulde aanmeldingsformulier, beoordeelt of zij kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van de leerling. Vervolgens worden ouders indien noodzakelijk uitgenodigd voor een vervolggesprek.
Indien overgegaan wordt tot plaatsing van de leerling worden de ouders verzocht het inschrijfformulier in te vullen en wordt uw kind ingeschreven op "De Ravelijn".

Na de inschrijving mag uw kind vanaf 3 jaar en 10 maanden een paar keer (wij gaan uit van zo'n 5 wenmomenten) komen meedraaien in de groep om kennis te maken met de basisschool. Hiervoor zal de leerkracht van groep 1-2 contact met u opnemen. Zodra uw kind vier is mag hij/zij 'echt' naar school en dagelijks meedraaien in het onderwijs.

In het traject van het aanmelden komt/komen de leerkracht(en) van groep 1-2 graag op bezoek bij u thuis om nader kennis te maken met u en uw kind(eren). Tegelijkertijd is dit een mooie gelegenheid voor uw kind om te laten zien waar hij/zij woont. Ook deze afspraak zal de leerkracht met u maken.