Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Lesuren


Een kind op de basisschool moet het volgende aantal uren onderwijs krijgen:   Over 8 schooljaren is dit minimaal 7.520 uur. De overgebleven 240 uur mogen scholen zelf verdelen over de onderbouw en de bovenbouw. 
Er is geen maximum aan het aantal uren onderwijs per dag. 
De school bepaalt zelf hoe ze inzichtelijk maakt dat er voldoende tijd aan onderwijs wordt besteed. 
 

Verantwoording voor De Ravelijn


Op de Ravelijn gaan de groepen 1 t/m 4 per week 24 uur naar school.
Voor de groepen 5 t/m 8 is dit 26 uur per week. 

In de schoolgidsbijlage vindt u de praktische informatie omtrent de inrichting van de uren op onze school. (vakantiedagen, extra vrije dagen en schooltijden)
De schoolgidsbijlage is als bijlage toegevoegd aan deze schoolgids, zie het kopje overige informatie onder schoolinfo op deze website of klik op deze link >> Schoolgidsbijlage 2021-2022