Overige informatie


Schoolgidsbijlage 2020-2021
Omgang sociale media en internet
Protocol vervoer leerlingen
Vakantie- en verlofregeling
Informatievoorziening vanuit school
Ziekte bij leerlingen of leerkrachten
 

Schoolgidsbijlage 2020-2021


In de schoolgidsbijlage vindt u alle praktische informatie over onze school:
   

Klik op onderstaande foto voor de schoolgidsbijlage in PDF