Groep 1 en 2
juf Ina, juf Marinka


Thema lente
slider placeholder
De afgelopen periode hebben we over jonge dieren, Pasen en bloemen gewerkt. In de klas hebben we een echte bloemenwinkel. Daar werd dan ook druk verkocht, versierd en op heel veel spullen kwamen prijskaartjes De laatste week hebben we vooral ook over bollen, zaadjes, planten, zaaien en verschillende soorten bloemen gewerkt, gespeeld en gepraat. De bloemenwinkel blijft nog een poosje in de klas, maar we gaan nu verder niet meer over bloemen werken enz, Volgende week gaan we ons vooral op rekenen richten, meten, wegen en tijd. In het album zijn een paar foto's van de afgelopen periode te zien