Over onze school 


De school obs Den Velde is openbaar en staat in het Overijsselse dorp Den Velde. Den Velde maakt deel uit van de gemeente Hardenberg.  Er gaan ongeveer 50 kinderen naar de school. Zij zijn verdeeld over 3 groepen en worden begeleid door een enthousiast team van  onderwijsgevenden en onderwijsondersteuners.


 

Missie & visie


Missie en Visie van de school

De missie van obs Den Velde is het verzorgen van kwalitatief goed en actueel onderwijs, rekening houdend met de mogelijkheden en unieke talenten van alle kinderen. 

Op de school werken ouders, leerkrachten en kinderen samen aan de toekomst van de kinderen. Ieder kind kan rekenen op een veilig schoolklimaat, waarbinnen het zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.
Het team schenkt bewust aandacht aan verschillen tussen kinderen. Ieder kind wordt uitgedaagd om op zoek te gaan naar eigen talenten en zichzelf te verbeteren in de prestaties die het levert. Daarbij kan het kind rekenen op hulp. We stellen hoge doelen, passend bij het kind. Plezier in leren, de kracht van het samen leren en de kwaliteit van het gemaakte werk staan hierbij centraal.
Door samen de schouders er onder te zetten bereiken we meer met de Kanjers van obs Den Velde. 

Visie op leerlingen:

We hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en zien ze als individu met eigen talenten.

Wij willen dat ze vol zelfvertrouwen en goed voorbereid op de toekomst zijn.

We luisteren naar onze leerlingen en houden rekening met verschillen.

Wij vinden eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap van leerlingen belangrijk. 

Visie op ouders:

Wij zien ouders als gelijkwaardige partners waarmee we samenwerken, ieder met hun eigen verantwoordelijkheden. Wij gaan respectvol met elkaar om.

Visie op onderwijs:

Kernwaarden van de school: